Welkom

Over stichting Biowerk

Noord-Nederland heeft een stevige en groeiende positie in de biologische landbouwsector. Stichting BioWerk is het kennis- en samenwerkingsplatform voor biologische akkerbouw aan de Nederlandse Waddenkust. Het werkgebied strekt zich uit van Den Helder tot Delfzijl.

Ontmoet het team

Stichting BioWerk heeft 4 teamleden. Onder leiding van Hero Havenga de Poel zetten zij zich in voor professioneel onderzoek voor biologische landbouw.

Onderzoek

Voor al uw onderzoeksvragen op het gebied van biologische landbouw in de Noordelijke kleischil

Samenwerking

Werkt samen met professionele partijen. Partners als SPNA en WUR.

Projecten

Wat heeft Stichting BioWerk zoal gedaan en wat doen we nu?

"Ik vind het belangrijk om kennis te delen en samenwerking te bevorderen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden."
Wridzer Bakker
Voorzitter Bestuur