OVER BIOWERK

OVER BIOWERK

Noord-Nederland heeft een stevige en groeiende positie in de biologische landbouwsector. Stichting BioWerk is het kennis- en samenwerkingsplatform voor biologische akkerbouw aan de Nederlandse Waddenkust. Het werkgebied strekt zich uit van Den Helder tot Delfzijl.

DOEL

Doel van Stichting BioWerk is het  ontwikkelen, bevorderen en versterken van biologische bedrijven in de noordelijke kleischil. Dit doen we door

  1. kennis te ontwikkelen en te delen;
  2. samenwerking in de sector te bevorderen;
  3. projecten te ontwikkelen en uit te voeren;
  4. innovaties te stimuleren;
  5. in te zetten op lobby voor de biologische sector.

SAMENWERKING

BioWerk werkt samen met de vier O’s: ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid.

ONTSTAAN

Stichting Biowerk is in 2017 opgericht voor het samenwerkingsverband Biowad (de vereniging van biologische boeren in het waddengebied). In de praktijk liggen er nauwe banden met SPNA (Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw).

NETWERK

Directe partners zijn biologische landbouw- en verwerkingsbedrijven, onderzoekers en de betrokken externe projectleiders. Belangrijke stakeholders zijn gemeenten, provincies, rijk en waterschappen. Daarnaast opereert Biowerk in een netwerk met universiteiten, hogescholen, Bioacademy, Louise Bolk Instituut en financiële instellingen.