BESTUUR

Wridzer Bakker
Wridzer Bakker
voorzitter
Voormalig biologisch akkerbouwer die graag werkt met innovatieve oplossingen.
Jules van der Weerd 
Jules van der Weerd 
secretaris 
Specialist in ruimtelijke ordening en voorzitter van de Raad van Commissarissen van het biologisch landbouwbedrijf NZ 27.
Asse Aukes
Asse Aukes
penningmeester
Voormalige Friese biologisch-dynamische boer wiens bedrijf vijf jaar demo-bedrijf geweest is voor de biologische landbouw.
Ali-Jetske Hoogland
Ali-Jetske Hoogland
algemeen lid
De agrarische sector loopt als een rode draad door haar leven; van boerendochter tot manager operations bij Alta Genetics in Kleine Huisjes en docent Van Hall Larenstein in Leeuwarden.