Biologische landbouw in de EDR

Biologische landbouw in de EDR

Grensoverschrijdende clusters biologische landbouw in de Eems Dollard Regio

In de Eems-Dollard Regio is de biologische landbouw weinig ontwikkeld. Aan de Groninger zijde loopt vanuit de provincie Groningen een meerjarig programma voor stimulering van de biologische sector. Aan de Duitse zijde zijn een aantal biologische bedrijven (in omschakeling) actief. Met dit project wordt ingezet op een betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse boeren. Kenniscentrum Ebelsheerd en Öko-Kompetenz Zentrum Niedersachsen zijn hierin belangrijke schakels.

Er wordt begonnen met het in kaart brengen van het netwerk van boerenbedrijven aan beide kanten van de grens. Ook gaan er gesprekken en kennisbijeenkomsten plaatsvinden. Met deze grensoverschrijdende samenwerking neemt voor de Oost-Groninger boeren het aantal exportmogelijkheden voor de Duitse markt toe. Boeren in dit deel van de provincie hebben nu het nadeel dat ze ver weg zitten van de handel, industrie en grote consumentengroepen.

Looptijd: april 2017 – november 2021

Partners: provincie Groningen, SPNA, Biowerk, Öko-Kompetenz Zentrum Niedersachsen, Landwirtschaftskammer, biologische agrariërs in de Eems-Dollard Regio.

Projectleiders: Michiel Bus en Peter Brul