Studiegroep

Studiegroep

Studiegroep Oriëntatie biologische landbouw voor het noordelijke Waddenklei-gebied

Biodiversiteit, milieuprestaties, circulaire landbouw – allemaal onderwerpen die nu veel in het nieuws zijn. Zowel de provincie Groningen en Fryslân zien de biologische landbouw als duidelijke voortrekker bij deze transitie. Zeker nu de vraag naar biologische producten groot is en blijft groeien. Daarom is er in voorjaar 2019 een nieuwe studiegroep in een brede samenstelling opgestart, bestaande uit: biologische boeren, boeren in omschakeling en boeren die zich aan het oriënteren zijn om (wellicht op termijn) om te schakelen naar biologische landbouw.

De exacte invulling van de studiegroep hangt af van de belangstelling en leerbehoefte van de deelnemers. De ervaring leert dat een goede mix van excursies, interessante lezingen en themabijeenkomsten zeer gewaardeerd wordt. Met onderwerpen als mechanisatie, teeltrotatie, afzet, teeltkennis. Daarnaast worden bedrijven die echt de overstap gaan maken ondersteund in de vorm van advisering bij de stappen die moeten worden gezet en de veranderingen die in de bedrijfsvoering moeten worden aangebracht.

Looptijd: mei 2019 – mei 2021

Partners: provincie Groningen, provincie Friesland, akkerbouwers in het Waddenklei-gebied.

Projectleiders: Michiel Bus en Hero Havenga de Poel