Asse Aukes

Asse Aukes

26 september 2019 Uit Door herohavenga@hotmail.com

Asse Aukes is ruim 33 jaar boer geweest in het Friese Sexbierum- Pietersbierum. Samen met zijn vrouw Veronica en met zijn in de loop der jaren toegetreden compagnons, runde hij vanaf 1990 Gebrandastate. Hij ontwikkelde dit aan de Friese waddenkust gelegen akkerbouwbedrijf tot een breed biologisch-dynamisch gemengd bedrijf met akkerbouw, vollegrondsgroenten, een melkgeitenhouderij  en een zorgboerderij. Kringlooplandbouw werd hier toen al in praktijk gebracht.  Asse is betrokken geweest bij meerdere projecten in de biologische landbouw, zoals ‘Mest als kans’ waarin de kringlopen van mest en afvalstoffen op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze werden geregeld. Het bedrijf is vijf jaar demo-bedrijf geweest voor de biologische landbouw.