Evergreen

Evergreen

20 september 2019 Uit Door herohavenga@hotmail.com

Groenbemesters zijn een onmisbare schakel in de verduurzaming van de akkerbouw. Ze spelen een rol in nutriënten behoud, organische stof toevoer, stikstofbinding, bodembescherming, structuurvorming, waterhuishouding en biodiversiteit. Er vindt veel onderzoek plaats, de overheid heeft maatregelen voorgeschreven en de praktijk is in beweging gekomen. De huidige kennis en de in agrarische kringen resterende kennisvragen zijn voornamelijk gericht op éénjarige effecten. Wat ontbreekt is kennis van de rol van de groenbemesters in de totale vruchtwisseling. Het project Evergreen gebruikt alle beschikbare kennis over groenbemesting en plaatst die in een langer tijdsperspectief.