Planty Organic (afgerond)

Planty Organic (afgerond)

20 september 2019 Uit Door herohavenga@hotmail.com

Onderzoek biologische akkerbouw met volledig eigen stikstofvoorziening en niet-kerende grondbewerking

De Nederlandse (biologische) landbouw is sterk afhankelijk van mest, en waar het gaat om gangbare landbouw van kunstmest. De drijfveer van het samenwerkingsverband Biowad was het verkennen van de toekomstige circulaire natuurinclusieve akkerbouw door de grens op te zoeken van wat mogelijk lijkt. In dit geval ging het om twee uitgangspunten: volledig eigen stikstofvoorziening en niet-kerende grondbewerking.