Stikstof Telen

Stikstof Telen

20 september 2019 Uit Door herohavenga@hotmail.com

Vlinderbloemige als basis voor een natuurinclusieve landbouw.

In het project “Stikstof Telen” wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen. Dit houdt in 100% eigen stikstofwinning met eigen maaimeststoffen en het gebruik van niet-kerende grondbewerking.