Category: Lopend

Trijntje

20 september 2019 Uit

Trijntje: Ontwikkeling app voor inzicht in bodem- en waterkwaliteit In het project wordt in nauwe samenwerking met de praktijk (testakkerbouwers en erfbetreders uit het Biowerk gebied) de Trijntje app ontwikkeld waarmee de akkerbouwer relevante informatie en inzicht krijgt om optimale keuzes te maken rond maatregelen in bodembeheer.  TRIJNTJE koppelt daarnaast het effect van de maatregel,…

Door herohavenga@hotmail.com

Biologische landbouw in de EDR

20 september 2019 Uit

Grensoverschrijdende clusters biologische landbouw in de Eems Dollard Regio In de Eems-Dollard Regio is de biologische landbouw weinig ontwikkeld. Aan de Groninger zijde loopt vanuit de provincie Groningen een meerjarig programma voor stimulering van de biologische sector. Aan de Duitse zijde zijn een aantal biologische bedrijven (in omschakeling) actief. Met dit project wordt ingezet op…

Door herohavenga@hotmail.com

Studiegroep

20 september 2019 Uit

Studiegroep Oriëntatie biologische landbouw voor het noordelijke Waddenklei-gebied. Biodiversiteit, milieuprestaties, circulaire landbouw – allemaal onderwerpen die nu veel in het nieuws zijn. Zowel de provincie Groningen en Fryslân zien de biologische landbouw als duidelijke voortrekker bij deze transitie. Zeker nu de vraag naar biologische producten groot is en blijft groeien. Daarom is er in voorjaar…

Door herohavenga@hotmail.com

Stikstof Telen

20 september 2019 Uit

Vlinderbloemige als basis voor een natuurinclusieve landbouw. In het project “Stikstof Telen” wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen. Dit houdt in 100%…

Door herohavenga@hotmail.com

Evergreen

20 september 2019 Uit

Groenbemesters zijn een onmisbare schakel in de verduurzaming van de akkerbouw. Ze spelen een rol in nutriënten behoud, organische stof toevoer, stikstofbinding, bodembescherming, structuurvorming, waterhuishouding en biodiversiteit. Er vindt veel onderzoek plaats, de overheid heeft maatregelen voorgeschreven en de praktijk is in beweging gekomen. De huidige kennis en de in agrarische kringen resterende kennisvragen zijn…

Door herohavenga@hotmail.com